Aanleg van grasvelden en plantsoenen

Het aanleggen en onderhouden van gazonnen, dierenweides en parken is één van de onderdelen waarin wij gespecialiseerd zijn. Frans Schimmel, Groen en grondwerk Door het aanschaffen van diverse machines met verschillende werkbreedtes kunnen wij zowel op kleine als grotere gazons tegen aantrekkelijke prijzen werken. Voor het aanleggen van een gazon kunt u kiezen tussen graszaad en graszoden. Het voordeel van graszaad is dat het inzaaien veel goedkoper is, maar het stelt wel uw geduld op de proef. Pas na drie maanden kan het gazon voorzichtig worden betreden.
Het leggen van graszoden is een stuk duurder, maar is binnen twee weken goed te betreden. Hiernaast ziet u een zgn. 'overtopfrees'.

Het aanleggen van het gazon, dierenweide of park begint met een goede bereiding van de ondergrond.
Een bestaand gazon spuiten wij het liefst een paar weken van te voren dood met een onkruidverdelgingsmiddel. Het voordeel hiervan is dat wij kunnen beginnen met een ondergrond die vrij is van onkruid en/of oude hardnekkige grassoorten. Oude grasmatten kunnen wij bij een klein gazon volledig verwijderen of bij grotere oppervlaktes onderwerken met de overtopfrees. Deze kan in één werkgang de oude grasmat en bemesting onderwerken, zodat de grond gelijk zaaiklaar is.

Frans Schimmel, Groen en grondwerk Frans Schimmel, Groen en grondwerk

Hieronder hebben wij een overzicht gemaakt van de handelingen die wij uit moeten voeren om een geheel nieuw gazon aan te leggen:

  • Doodspuiten van oude grasmat en onkruid (indien van toepassing);
  • 30 cm. uit de graskant de graszode verwijderen of bij een klein gazon de totale grasmat verwijderen en afvoeren (indien van toepassing);
  • Verfijnen van de grasmat met de frees of overtopfrees (indien van toepassing);
  • Spitten van de tuin handmatig of machinaal met een kraan of spitmachine (dit is het moment voor aanleggen van een beregeningssysteem, wij informeren u hier graag over).
  • Bemesten van de grond met organische mest en/of compost;
  • Verdichten van grond met trekker of gazonrol;
  • Egaliseren van de grond handmatig of met kilverbord achter de trekker;
  • Plaatsen van maaikant (indien van toepassing);
  • Inzaaien van gazon of leggen van graszoden.

Naast het aanleggen verzorgen wij ook het onderhoud van het gazon.
Een gazon heeft behoefte aan wekelijks maaien van het gras in het groeiseizoen
en regelmatig bemesten.
Naast deze werkzaamheden kunnen wij ook zorg dragen voor het bestrijden
van mos en onkruid in het gazon, graskanten steken en
verticuteren van de grasmat.
Een verwaarloosd gazon hoeft overigens niet altijd te betekenen
dat een gazon opnieuw moet worden aangelegd, renoveren van een gazon
is vaak ook een goede optie.

Frans Schimmel